JMPartner - Poradenská a vzdělávací agentura

JM Partner je vzdělávací a poradenská agentura se sídlem v Brně, spolupracují s ní zkušení trenéři a konzultanti managementu.

Kurzy a semináře jsme schopni realizovat po celém území ČR i pro menší skupiny účastníků. Máme zpracovány a praxí zdokonaleny standardní kurzy. Pro řešení specifických problémů jsme schopni, podle Vašich požadavků, připravit specializované kurzy přizpůsobené podmínkám Vaší firmy.

Vedle vzdělávacích aktivit nabízíme poradenství managementu, které chápeme jako program rozvoje firmy. Cílem programu je celkové zlepšení výkonnosti firmy pomocí lepšího využití lidských zdrojů, upevnění správných zásad a forem vedení lidí, zlepšení komunikace s pracovníky, manažery, zákazníky, klienty. Do poradenství zahrnujeme i výběrová řízení, která provádíme metodou Assessment center.

Napište nám